Larsson, Anders
1759-1816

Född 1759-09-16 i Eslebo, Sköllersta (T). [1]
Död 1816-04-15 i Eslebo, Sköllersta (T). [2]
Begravd 1816-04-22.

Anders Larsson. Född 1759-09-16 i Eslebo, Sköllersta (T). [1] Död 1816-04-15 i Eslebo, Sköllersta (T). [2] f Lars Andersson. Ansedel Född 1727-12-02 i Eslebo, Sköllersta (T). [3] Död 1794-02-22 i Eslebo, Sköllersta (T). [2] ff Anders Persson. Ansedel  
 
fm Margareta Larsdotter. Ansedel  
 
m Karin Larsdotter. Ansedel Född 1730-04-03 i Ösby, Sköllersta (T). [3] Död 1815-03-26 i Ösby, Sköllersta (T). [4] mf Lars Nilsson. Ansedel  
 
mm Kerstin Larsdotter. Ansedel  
 

Levnadsbeskrivning

Födelseattest: 1759 sept 16. Anders. Eslebo. Lars Andersson och Carin Larsdotter.


Dödsattest: 1816 April 15, begr 22. Sokna och Enkemannen Anders Larsson i Eslebo, född 1759, 16/9. Fadr Soknem Lars Andersson, modr Cajsa Larsdotter. Vistades beständigt hos föräldrarna och blef brukare af hemmanet vid deras ankommande ålder. Trädde år 1793 i äktenskap med pig och Dottren rita Andersdotter i Käfvesta som då til honom flyttade. Han hade med henne 7 barn, 5 söner och 2 döttrar af hvilka alla utom äldste sonen honom öfverlefva. Genom hustruns död 1812 försattes han i bedröfligt enkemannastånd och har deruti tilbragt sin öfriga lefnadstid. Hade grundlig Christendomskunskap och förde redelig vandel med alvarsan flit och fromhet til sit huses bästa utan någons förfördelande. God och jämn hälsa ägde han til 3ne år före sin död då han åkommen och efterhand fortfarande Gikt- värk kände förlamning i högra Axelen til betydligt hinder vid samtliga sysslors förrättande. Nyttjad Brunnsdrickning verkade häruti lindring den han genom fortsättning av samma hälsomedel (...) samma befrämjats om hans lefnadstid längre fått räcka. Men i början af Marti månad blef han beswärad af Bröstwärk och Andetäppa som, oaktat hvad medel kunde nyttjas alt mer tiltog och förswagade honom under de 5 weckor han warit sängliggande, under detta fann han sig alt mer tilfreds och önskade jämväl, om Gud så behagade, få sluta ett bräckligt och wärkfullt lif, beredde sig därtill med Bön och anammade styrka af dess h Nattvardens vördsamma bruk. Afmattad men redig til sinne och nöjd afsomnade han kl (...). 56 30 Brötsj och Andstyng.

Vigselattest: 1793 Oct 20. Drängen och sonen Anders Larsson i Eslebo, smat pig och Dottren Brita Andersdotter i Käfvesta. Lysning samma dag som Nr 8. (1sta g 16 Sönd e Trin. d 15 Sept).


Gifte och barn
Brita Andersdotter. Ansedel Född 1769-08-01 i Kävesta, Sköllersta (T). [1]
Död 1812-06-27 i Eslebo, Sköllersta (T). [2]
Begravd 1812-07-05 i Eslebo, Sköllersta (T). [2]
Gift 1793-10-20 i Sköllersta (T) [5]
  Anders Andersson. Ansedel Född 1794-10-26 i Eslebo, Sköllersta (T). [1]
Döpt 1795-10-31.
Död 1796-08-25 i Eslebo, Sköllersta (T). [2]
Begravd 1796-08-28.
  Lars Andersson. Ansedel Född 1796-12-03 i Eslebo, Sköllersta (T). [1]
Döpt 1796-12-04.
  Anders Andersson. Ansedel Född 1800-01-17 i Eslebo, Sköllersta (T). [1]
Döpt 1800-01-19 i Eslebo, Sköllersta (T). [1]
Död 1865-12-25 i Örebro. [6]
  Peter Andersson. Ansedel Född 1802-04-21 i Eslebo, Sköllersta (T). [1]
Döpt 1802-04-22.
  Carl Gustaf Andersson. Ansedel Född 1805-01-03 i Eslebo, Sköllersta (T). [1]
Döpt 1805-01-06.
  Stina Cajsa Andersdotter. Ansedel Född 1807-06-23 i Eslebo, Sköllersta (T). [1]
Döpt 1807-06-28.
  Greta Lisa Andersdotter. Ansedel Född 1811-04-15 i Eslebo, Sköllersta (T). [1]
Döpt 1811-04-19.

Källor
  1. Sköllersta C:6
  2. Sköllersta F:2
  3. Sköllersta C:4
  4. Sköllersta F3
  5. Sköllersta E:2 p Nr 9
  6. Örebro döda 100018.15.28900 p Nr 176


Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd av DISGEN version 8.1d 2011-03-13