Andersson, Anders
1743-1808

Född 1743-01-17 i Sörby, Sköllersta (T). [1]
Döpt 1743-01-18.
Död 1808-05-10 i Kävesta, Sköllersta (T). [2]
Begravd 1808-08-15.

Anders Andersson. Född 1743-01-17 i Sörby, Sköllersta (T). [1] Död 1808-05-10 i Kävesta, Sköllersta (T). [2] f Anders Andersson. Ansedel    
 
   
 
m Karin Halstensdotter. Ansedel    
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Födelseattest: 1743 d 17 Jan föddes Anders Andersson i Sörby och Christnades d 18 Jan. Fadren Anders Andersson, Modren h Karin Halstensdotter. Wittnen Gabriel Persson i Sörby, dr Lars Andersson i Nedre Skruku, h Kierstin Halstensdotter i Sörby, p Karin Andersdotter i Nedre Skruku.


Dödsattest: 1808 Maj 10, begr 15. Sokne- och Enkemannen Anders Andersson i Käfvesta f 17/1 1743. Fadr Solnem Anders Andersson, modr Catharina Halstensdotter i Sörby. Rfter fadrens död i hans späda barndom vistades han hos sin moster i Sörby i föräldrarnas granskap och sedan han hunnit tjenlig ålder var han ett års tid i tjenst uti Norrbyås, hvarefter han återkom til besittning och bruk af Föräldrarnas Egendom Sörby, der han vid 22 års ålder, år 1765 i Äktenskap med pigan och Dottren Margareta Jansdotter i Käfvesta dit han flyttade och genom byte emot Sörby erhöll derjämte hustrun ännu en del i samma Käfvesta der han sin lefnad tilbragte. Hade med sin hustru 1 son Anders Andersson samt 1 Doter Brita Andersdotter, gift med sokneman Anders Larsson i Eslebo, begge öfverlefva. Sedan sin hustrus död år 1801 har han lefvat i Enkemanna Stånd och sedan 1799, vid tilltagande ålder och kraftlöshet ledig från Gårdsbruket det han til sonen och denne till Brukare öfverlemnat, samt derefter njutit vård och underhåll derstädes. Han hade försvarl. Christ.domskunskap och förde en ärlig vandel, trefven(?) och arbetsam äfven under svagare hälsa, fromsint och redel. samt älskare af Guds ord och Guds Hus. Hade någorlunda god och jemn helsa de sista åren, då han af Gikt-värk mäst i sida och ben rönte märkbarare hämningar än förut. Höll sig dock uppe och med jämn sysselsättning tils 8 dagar före sin död, då han under Åker-körning kände sig besvärad af Hufvud-värk, hvaraf han genast sänglades, och alt mer och mer, under spridd värk öfver hela kroppen, aftog. Wärk-plågorne stillades men Brösters svaghet jemte Blodhostning, medtog allt mer krafterna tils han lung och nöjd afsomnade kl 1/2 til 4 om morgonen. 65 16 2. Gikt.

Vigselattest: 1765 December 26. Dräng Anders Andersson och pig Margareta Jonsdotter ifrån Käfwesta.


Gifte och barn
Margareta Jonsdotter. Ansedel Född 1744-11-23 i Kävesta, Sköllersta (T). [3]
Döpt 1744-11-30.
Död 1801-06-12 i Kävesta, Sköllersta (T). [2]
Begravd 1801-06-21.
Gift 1765-12-26 i Sköllersta (T) [3]
  Brita Andersdotter. Ansedel Född 1769-08-01 i Kävesta, Sköllersta (T). [4]
Död 1812-06-27 i Eslebo, Sköllersta (T). [2]
Begravd 1812-07-05 i Eslebo, Sköllersta (T). [2]

Källor
  1. Sköllersta C:5
  2. Sköllersta F:2
  3. Sköllersta E:1
  4. Sköllersta C:6


Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd av DISGEN version 8.1d 2011-03-13