Jonsdotter, Margareta
1744-1801

Född 1744-11-23 i Kävesta, Sköllersta (T). [1]
Döpt 1744-11-30.
Död 1801-06-12 i Kävesta, Sköllersta (T). [2]
Begravd 1801-06-21.

Margareta Jonsdotter. Född 1744-11-23 i Kävesta, Sköllersta (T). [1] Död 1801-06-12 i Kävesta, Sköllersta (T). [2] f Jan Nilsson. Ansedel    
 
   
 
m Margta Andersdotter. Ansedel    
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Födelseattest: 1744 d 23 Nov föddes Margareta Jansdotter i Kiäfvesta och döptes d 30. Fadrean Jan Nilsson och modren Margta Anders dotter. Wittnen K..Pär Nybblin och dess hustru Cattarina Wallström, Gymnasister Anders Butt(?) och p Lena Persdotter i Södra Nybble.


Dödsattest: 1801 Juni 12, begr 21. Hustru Margareta Jansdotter i Käfvesta, född 23/11 1744. Fad Sokneman Joh Nilsson, modr Margr Andersdotter i Käfvesta. Utom 1 års tjenst hos andra vistades hon ständigt hos Föräldrarna tils hon år 1765 trädde i gifte med sin nu efterlefvande man, drängen Anders Andersson från Sörby med hvilken hon ägde 2 barn, 1 son och 1 dotter begge ännu lefvande, Sokneman Anders Andersson i N Saltorp och Hustru Brita Andersdotter gift med sokneman Anders Larsson i Eslebo. Hade god Christ.kunskap och förde en oklandrad lefnad. Hade någorlunda god hälsa i öfrigt men någon känning af Gikt-värk började redan för några och 20 år tilbaka besvära henne. Hon sökte häremot jämte andra Botemedel även Loka och Medevi hälsobrunnar, dem hon flere år nyttjade men icke utan betydelig ändring men kunde dock icke alldeles befrias derifrån, utan tiltog med åldern, särdeles de sista åren gikten med skälfva altmer, dock sänglades hon icke förän nu nyligen då mannen insjuknat i bröst och magplåga som ännu vid hennes frånfälle räcker. Hon förestälde sig detta såsom slutet af sin lefnadd, beredde sig dertil Gudeligt under Bön och H h Nattvardens åtnjutande och afbidade tåligt sin förlossning som inföll kl 8 fm. 56 28 4. Gikt.

Vigselattest: 1765 December 26. Dräng Anders Andersson och pig Margareta Jonsdotter ifrån Käfwesta.


Gifte och barn
Anders Andersson. Ansedel Född 1743-01-17 i Sörby, Sköllersta (T). [3]
Döpt 1743-01-18.
Död 1808-05-10 i Kävesta, Sköllersta (T). [2]
Begravd 1808-08-15.
Gift 1765-12-26 i Sköllersta (T) [1]
  Brita Andersdotter. Ansedel Född 1769-08-01 i Kävesta, Sköllersta (T). [4]
Död 1812-06-27 i Eslebo, Sköllersta (T). [2]
Begravd 1812-07-05 i Eslebo, Sköllersta (T). [2]

Källor
  1. Sköllersta E:1
  2. Sköllersta F:2
  3. Sköllersta C:5
  4. Sköllersta C:6


Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd av DISGEN version 8.1d 2011-03-13