Personregister (O - O)

Ohlsson, Jöns (1771-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Ohlsson, Lars () Ansedel Ansedel
Okänd, () Ansedel Ansedel
Okänd, () Ansedel Ansedel
Okänd, () Ansedel Ansedel
Okänd, () Ansedel Ansedel
Okänd, () Ansedel Ansedel
Okänd, () Ansedel Ansedel
Okänd, () Ansedel Ansedel
Okänd, () Ansedel Ansedel
Okänd, () Ansedel Ansedel
Okänd, () Ansedel Ansedel
Okänd, () Ansedel Ansedel
Okänd, () Ansedel Ansedel
Okänd, () Ansedel Ansedel
Okänd, () Ansedel Ansedel
Okänd, () Ansedel Ansedel
Okänd, () Ansedel Ansedel
Okänd, () Ansedel Ansedel
Okänd, () Ansedel Ansedel
Okänd, () Ansedel Ansedel
Okänd, () Ansedel Ansedel
Okänd, () Ansedel
Okänd, () Ansedel
Okänd, () Ansedel
Olofsdotter, Anna (1702-1788) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Anna (1705-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Anna (1708-1710) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Anna (1717-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Anna (1782-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Anna (1793-1843) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Anna (1802-1873) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Anna Catharina (1788-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Anna Gretha (1802-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Anna Lisa (1817-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Anna Maja (1806-1887) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Brita (1580?-) Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Brita (1623?-1707) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Brita (1690?-1718) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Brita (1698-1736) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Brita (-1717) Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Brita (1728-1811) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Brita (1749-1802) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Brita (1768-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Brita (1793-1848) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Cajsa (1767-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Cathrina (1779-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Cecilia (1733-1772) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Dödfödd dotter (1750-1750) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Elin (1748-) Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Emfre (1782-1864) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Emfre (1785-1866) Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Emfrid (1767-1833) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Emfrid (1823-1896) Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Gölin () Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Gölin (1740-1779) Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Ingeborg (1694?-1744) Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Ingial () Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Ingial () Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Ingrid (1698-1759) Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Ingrid (1721-1783) Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Ingrid (1756-1787) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Ingrid (1772-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Ingrid (1819-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Ingrid (1842-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Karin () Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Karin () Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Karin () Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Karin () Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Karin () Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Karin (1673?-1750) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Karin (1730-1798) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Karin (1738?-1805) Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Karin (1748-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Karin (1783-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Karin (1786-1839) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Karin (1802-1802) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Karin (1806-1893) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Karin (1836-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Kerstin () Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Kerstin () Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Kerstin (1700-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Kerstin (1704-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Kerstin (1726-1790) Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Kerstin (1728?-) Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Kerstin (1765-1766) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Kerstin (1778-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Kerstin (1778-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Kerstin (1796-1800) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Kjerstin (1770-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Lisa (1767-1768) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Lisa (1793-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Maja (1714-1789) Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Margareta (1787-1843) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Margta (1782-1864) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Maria (1783-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Maria (1793-1796) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Maria (1797-1797) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Maria Catharina (1769-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Martha (1710-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Märta () Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Märta (1714-1785) Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Märta (1720-1792) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Märta (1727-1794) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Märta (1751-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Märta (1760-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Rachel (1673?-1736) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Sara (1786-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Sigrid (1693?-1758) Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Sigrid (-1729) Ansedel Ansedel
Olofsson Forsvall, Jonas (1798-1857) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson Spetz, Lars (1729?-1779) Ansedel Ansedel
Olofsson Åström, Erik (1831-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Abraham (1745-1778) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Anders () Ansedel Ansedel
Olofsson, Anders (1711?-1788) Ansedel Ansedel
Olofsson, Anders (1744-1825) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Anders (1748-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Anders (1776-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Anders (1789-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Anders (1798-1801) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Anders (1840-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Carl (1819-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Eric (1762-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Eric (1778-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Eric (1780-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Erik () Ansedel Ansedel
Olofsson, Erik (1634?-1712) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Erik (1773-1848) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Erik (1791-1869) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Erik (1793-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Erik (1821-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Esbjörn (1712-1797) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Gudmund () Ansedel Ansedel
Olofsson, Gullik (1700-1741) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Gullik (1757-1814) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Halvar (1726-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Ingel () Ansedel Ansedel
Olofsson, Isak () Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Johan (1806-1808) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Johan Magnus (1810-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Jon () Ansedel Ansedel
Olofsson, Jon (1703-1780) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Jon (1728-1769) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Jon (1740-1794) Ansedel Ansedel
Olofsson, Jonas (1697-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Jonas (1746-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Jonas (1771-1861) Ansedel Ansedel
Olofsson, Jonas (1781-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Jonas (1796-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Jonas (1801-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Jonas (1843-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Lars () Ansedel Ansedel
Olofsson, Lars () Ansedel
Olofsson, Lars (1713?-1791) Ansedel Ansedel
Olofsson, Lars (1731-1757) Ansedel Ansedel
Olofsson, Lars (1762-1827) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Lars (1775-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Lars (1786-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Lars (1789-1840) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Lars (1812-1813) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Mårten (1714-1805) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Olof () Ansedel Ansedel
Olofsson, Olof (1729-1730) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Olof (1733-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Olof (1758-1830) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Olof (1773-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Olof (1775-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Olof (1777-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Olof (-1778) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Olof (1785-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Olof (1791-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Olof (1809-1813) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Olof (1812-1845) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Olof (1838-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Olof Gustaf (1815-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Pehr (1805-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Pehr (1845-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Per () Ansedel Ansedel
Olofsson, Per () Ansedel Ansedel
Olofsson, Per (1663?-1741) Ansedel Ansedel
Olofsson, Per (-1696) Ansedel Ansedel
Olofsson, Per (1721-1784) Ansedel Ansedel
Olofsson, Per (1762-1832) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olofsson, Päder () Ansedel Ansedel
Olofsson, Pär () Ansedel Ansedel
Olofsson, Sten () Ansedel Ansedel
Olofsson, Sven () Ansedel Ansedel
Olofsson, Zachris () Ansedel Ansedel
Olofsson, Åke () Ansedel Ansedel
Olsdotter, Anna () Ansedel
Olsdotter, Anna (1640?-) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Anna (1707?-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Anna (1721-1804) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Anna (1775-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Anna (1813-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Anna (1858-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Anna Maja (1804-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Brita () Ansedel Ansedel
Olsdotter, Brita () Ansedel Ansedel
Olsdotter, Brita () Ansedel Ansedel
Olsdotter, Brita (1724-) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Brita (1750-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Brita (1751-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Brita (1751-) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Brita (-1795) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Brita (1816-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Brita Cajsa (1802-1889) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Brita Stina (1798-1856) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Cajsa (1798-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Catharina (1816-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Cherstin (Stina) (1722-) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Cherstin (1690?-1747) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Christina (1785-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Elisabeth (1738-1818) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Elsa (1762-1802) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Emfrid (1723-1795) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Gertrud (1692-1771) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Gölin (1640?-) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Helena Charlotta (1815-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Ingrid (1732-1809) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Ingrid (1790-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Johanna (1812-1817) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Johanna (1817-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Johanna (1826-1888) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Karin () Ansedel Ansedel
Olsdotter, Karin () Ansedel Ansedel
Olsdotter, Karin () Ansedel Ansedel
Olsdotter, Karin () Ansedel Ansedel
Olsdotter, Karin (1744-1744) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Karin (1745-1745) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Karin (1763-1845) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Karin (1805-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Karin (1827-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Karin (1835-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Karin (1863-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Kerstin () Ansedel Ansedel
Olsdotter, Kerstin (1650?-) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Kerstin (1688-1770) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Kerstin (1694-1784) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Kerstin (1733-1814) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Kerstin (1734-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Kerstin (1791-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Lisa (1868-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Maja (1818-1825) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Maja Greta (1831-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Margta (1780-1820) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Margta (1812-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Margta (1831-1831) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Margta (1832-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Margta (1860-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Maria (1791-1850) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Maria (1802-) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Martha (1824-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Sara (1702-1776) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Sara (1732-1811) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Sara (1737-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Sara Ulla (1823-1823) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Sigrid (1640?-) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Stina (1789-1843) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Stina (1805-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Stina Lovisa (1809-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsotter, Stina (1817-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson Bro, Johan () Ansedel Ansedel
Olsson Hallström, Olof (1830-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson Oro, Jonas (-1790) Ansedel Ansedel
Olsson Skoftman, Anders () Ansedel Ansedel
Olsson Trana, Halfwar (1727?-1772) Ansedel Ansedel
Olsson, Anders () Ansedel
Olsson, Anders () Ansedel Ansedel
Olsson, Anders (1739-1807) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Anders (1761-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Anders (1763-1847) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Anders (1773-) Ansedel Ansedel
Olsson, Anders (-1791) Ansedel Ansedel
Olsson, Anders (1809-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Anders (1814-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Anders (1817-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Anders (1826-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Anders (1874-1874) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Anders (1875-1955) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Anders Jean (1773-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Anders Olof (1939-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Anders Roland (1910-1968) Ansedel Ansedel
Olsson, Anders Staffan (1969-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Arvid (1639?-1741) Ansedel Ansedel
Olsson, Astrid Natalia (1910-1976) Ansedel Ansedel
Olsson, Carl (1824-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Christina Maria (1970-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Daniel (1688?-1756) Ansedel Ansedel
Olsson, Daniel (1833-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Elin (2004-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Eric (1768-1847) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Eric (1777-1844) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Eric (1820-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Erik () Ansedel Ansedel
Olsson, Erik (1699-1760) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Erik (1873-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Eva Helena (1968-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Giöran (1727-) Ansedel Ansedel
Olsson, Gustav (1772-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Halvar (1660?-) Ansedel Ansedel
Olsson, Hanna Gabrielle (1969-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Hans (1816-1889) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Hans (1827-1828) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Hans (1829-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Ida Linnéa (2008-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Ingebrekt () Ansedel Ansedel
Olsson, Israel (1828-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Jan (1765-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Johan (1793-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Jon () Ansedel Ansedel
Olsson, Jon (1707-1791) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Jon (1731-1804) Ansedel Ansedel
Olsson, Jon (1748-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Jonas (1732-1783) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Jonas (1747-1833) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Jonas (1753-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Jonas (1769-) Ansedel Ansedel
Olsson, Jonas (1789-1841) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Jonas (-1806) Ansedel Ansedel
Olsson, Jonas (1819-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Jonas (1821-1822) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Jonas (1877-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Jöns (1705-1743) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Karin Charlotta (1972-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Karin Charlotta Maria (1907-1983) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Kjell () Ansedel Ansedel
Olsson, Lars () Ansedel
Olsson, Lars () Ansedel Ansedel
Olsson, Lars () Ansedel Ansedel
Olsson, Lars () Ansedel Ansedel
Olsson, Lars (1724-1795) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Lars (1744-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Lars Anders (1975-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Lennart Gustaf (1942-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Michel (1689-1753) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Mårten (1650?-) Ansedel Ansedel
Olsson, Mårten (1753-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Nils (1770-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Nils (1809-1867) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Olof () Ansedel
Olsson, Olof () Ansedel Ansedel
Olsson, Olof () Ansedel Ansedel
Olsson, Olof (1741-1820) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Olof (1759-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Olof (1761-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Olof (1761-1764) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Olof (1768-) Ansedel Ansedel
Olsson, Olof (1789-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Olof (1796-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Olof (1812-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Olof (1822-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Olof (1832-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Olof (1856-1863) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Olof (1866-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Olof Gustaf (1820-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Olov Anders (Olle) (1909-1970) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Per () Ansedel Ansedel
Olsson, Per (1663?-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Per (1741-1743) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Per (1749-1749) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Per (1751-1828) Ansedel Ansedel
Olsson, Per (1758-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Per (1763-1838) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Per (1815-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Per (1821-1908) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Peter (1806-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Petter (1737-1808) Ansedel Ansedel
Olsson, Petter (1801-) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Stina Charlotta (1840-1900) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Sven () Ansedel Ansedel
Olsson, Sven () Ansedel Ansedel
Oscarsson gift Lindkvist, Anita Eva Marianne (1944-) Ansedel Ansedel

- A B - B C - D E - E F - G H - H I - J K - L M - M N - N O - O P - P Q - S T - Å Ö - Ö

Framställd av DISGEN version 8.1d 2011-03-13