Personregister (P - P)

Pauli Tartare, Jonas () Ansedel Ansedel
Paulidotter, Annika (1728-1793) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Pedersdotter, Karin () Ansedel Ansedel
Pedersson, Anders (1700?-1737?) Ansedel Ansedel
Pedersson, Anund () Ansedel Ansedel
Pedersson, Isac (-1736) Ansedel Ansedel
Pehrsson, Pehr (1824-) Ansedel Ansedel Ansedel
Per Jonsson, (1654?-1732) Ansedel Ansedel
Pernander, Erik Konrad (1898-1972) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Pernander, Märta Harriet (1921-1997) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Pernander, Rolf (1926-2007) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter Hullman, Brita Maja (1797-1869) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, (Dödfött barn) (1768-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Anika (1784-1787) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Anna () Ansedel Ansedel
Persdotter, Anna () Ansedel Ansedel
Persdotter, Anna (1694-1758) Ansedel Ansedel
Persdotter, Anna (1694-1776) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Anna (1697?-1771) Ansedel Ansedel
Persdotter, Anna (1712-1787) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Anna (-1758) Ansedel Ansedel
Persdotter, Anna (1763-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Anna (1763-1855?) Ansedel Ansedel
Persdotter, Anna (1767-1841) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Anna (1768-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Anna (1799-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Anna (1822-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Anna (1823-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Anna (1827-1909) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Anna (1837-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Anna (1866-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Anna (1893-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Anna Catharina (1772-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Anna Christina (1846-1914) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Anna Greta (Annika) (1796-1862) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Annica (1733?-1802) Ansedel Ansedel
Persdotter, Annica (1776-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Annika () Ansedel Ansedel
Persdotter, Annika () Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Annika (1641?-1719) Ansedel Ansedel
Persdotter, Annika (1769-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Bengta (1772-1866) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Bengta (1776-1853) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Bogg Anna (1857-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Brita () Ansedel Ansedel
Persdotter, Brita () Ansedel Ansedel
Persdotter, Brita () Ansedel Ansedel
Persdotter, Brita (1682?-1758) Ansedel Ansedel
Persdotter, Brita (1706-1749) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Brita (1708-1783) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Brita (1718-) Ansedel Ansedel
Persdotter, Brita (1723-1758) Ansedel Ansedel
Persdotter, Brita (1737-1812) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Brita (-1739) Ansedel Ansedel
Persdotter, Brita (1740-1828) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Brita (1748-1823) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Brita (1750-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Brita (1750-1833) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Brita (1755-) Ansedel Ansedel
Persdotter, Brita (1761-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Brita (1761-1834) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Brita (1763-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Brita (1772-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Brita (1776-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Brita (1780-1831) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Brita (1787-) Ansedel Ansedel
Persdotter, Brita (1788-1866) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Brita (1794-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Brita (1816-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Brita (1816-1887) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Brita Stina (1859-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Britta (1792-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Cajsa (1778-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Catharina () Ansedel Ansedel
Persdotter, Catharina (1746-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Catharina (1769-1857) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Catharina (1777-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Catharina (1778-1778) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Catharina (1782-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Catharina (1782-1782) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Catharina (1785-1862) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Catharina (1786-1872) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Catharina (1813-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Catrina (1769-1770) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Cecilia (1826-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Cherstin (1790?-1872) Ansedel Ansedel
Persdotter, Christina (1769-1848) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Christina (1779-1779) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Christina (1840-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Christina Margareta (1828-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Dorothea (1700?-1762) Ansedel Ansedel
Persdotter, Dorothea (1782-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Ebba () Ansedel Ansedel
Persdotter, Elin () Ansedel Ansedel
Persdotter, Elin (1689-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Elisabet (1749-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Elisabet (-1767) Ansedel Ansedel
Persdotter, Elna (1784-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Emfre (1758-1805) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Emfre (1789-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Emfrid () Ansedel Ansedel
Persdotter, Emfrid (1708-1770) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Greta (1795-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Greta (1835-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Gölin (1656?-1737) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Gölin (1727-1810) Ansedel Ansedel
Persdotter, Hedvig (1756-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Helena (1750-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Helena (1750?-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Helena (1778-1779) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Hilma Mathilda (1866-1937) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Ingar (1777-1778) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Ingeborg () Ansedel Ansedel
Persdotter, Ingeborg (1719-) Ansedel Ansedel
Persdotter, Ingeborg (1771-) Ansedel Ansedel
Persdotter, Ingegerd (1700-) Ansedel
Persdotter, Ingrid () Ansedel Ansedel
Persdotter, Ingrid () Ansedel Ansedel
Persdotter, Ingrid (1738?-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Ingrid (1755-1821) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Ingrid (1776-1777) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Karin () Ansedel Ansedel
Persdotter, Karin () Ansedel Ansedel
Persdotter, Karin () Ansedel Ansedel
Persdotter, Karin () Ansedel Ansedel
Persdotter, Karin (1701?-1783) Ansedel Ansedel
Persdotter, Karin (1718-1793) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Karin (1728-1773) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Karin (1734-1814) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Karin (1737-1803) Ansedel Ansedel
Persdotter, Karin (1747?-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Karin (1751-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Karin (1751-1821) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Karin (1759-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Karin (1765-1842) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Karin (1772-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Karin (1787-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Karin (1788-1875) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Karin (1805-1876) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Karin (1829-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Karin (1829-1830) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Karin (1832-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Karin (1836-) Ansedel Ansedel
Persdotter, Karin (1836-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin () Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin () Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin () Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin () Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin () Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin () Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin (Kristina) (1839-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin (1648?-1728) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin (1696-1779) Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin (1699-) Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin (1704-1785) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin (1712-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin (1751-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin (1752-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin (1757-1840) Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin (1759-1793) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin (1761-1846) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin (1765-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin (1774-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin (1780-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin (1786-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin (1809-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin (1810-) Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin (1817-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin (1830-1858) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin (1835-) Ansedel Ansedel
Persdotter, Lena (1791-1791) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Lisa (1769-1842) Ansedel Ansedel
Persdotter, Lisa (1783-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Lisa (1800-1863) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Lisbeta (1670?-1748) Ansedel Ansedel
Persdotter, Magdalena (1808-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Maja (1726?-1769?) Ansedel Ansedel
Persdotter, Maja (1893-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Maja Greta (1834-) Ansedel Ansedel
Persdotter, Maja Stina (1791-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Malin () Ansedel Ansedel
Persdotter, Malin (1708?-1791) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Malin (1771-1837) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Malin (1774-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Malin (1780-1780) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Margareta () Ansedel Ansedel
Persdotter, Margaretha (1712-1774) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Marget () Ansedel Ansedel
Persdotter, Marget (1817-1864) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Margeta (1716-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Margeta (1760-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Margeta (1769-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Margta (1750?-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Margta (1753?-1804) Ansedel Ansedel
Persdotter, Maria () Ansedel Ansedel
Persdotter, Maria (1738?-1816) Ansedel Ansedel
Persdotter, Maria (1740?-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Maria (1760-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Maria (1766-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Maria (1774-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Maria (1779?-) Ansedel Ansedel
Persdotter, Maria (1779-1854) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Maria (1784-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Maria (1798-1799) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Maria (1829-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Märta () Ansedel Ansedel
Persdotter, Märta (1683?-1734) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Märta (1757-1830) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Märta Cecilia (1860-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Märtha (1815-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Olu (1768-1853) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Sara () Ansedel Ansedel
Persdotter, Sara (1734-1792) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Sara (1807-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Sigrid (1700?-1738) Ansedel Ansedel
Persdotter, Sigrid (1732-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Sigrid (1780-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Sigrid (1814-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Stina (1738-1809) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Stina (1773-1854) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Valborg (1822-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Vallborg (1756-1832) Ansedel Ansedel
Persdotter, Wendela (1700-1762) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Vendela (1756-1834) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Jon (1751-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Nils Jonas (1844-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson Bergman, Mats (1782-1839) Ansedel Ansedel
Persson Dunder, Erik (1723-1797) Ansedel Ansedel
Persson Edin, Lars (1722-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson Edin, Olof (1716-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson Fogel, Eric (1755-1823) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson Hedström, Johan (1811-1894) Ansedel Ansedel
Persson Hultenius, Johan () Ansedel Ansedel
Persson Kysk, Anders (1811-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson Moberg, Eric (1826-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson Norss, Per (1772-1808) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson Palmgren, Israel (1733?-1798) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson Reimers, Ola (1790-1851) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Abraham (1771-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Amund (1732-1787) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Anders () Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Anders () Ansedel Ansedel
Persson, Anders (1677?-1771) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Anders (1723?-1796) Ansedel Ansedel
Persson, Anders (1732-1803) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Anders (1742?-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Anders (1750-1802) Ansedel Ansedel
Persson, Anders (1753-) Ansedel Ansedel
Persson, Anders (1753-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Anders (1753-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Anders (1758-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Anders (1766-1826) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Anders (1769-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Anders (1772-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Anders (1775-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Anders (1775-1775) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Anders (1776-1846) Ansedel Ansedel
Persson, Anders (1783-1783) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Anders (1787-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Anders (1789-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Anders (1789-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Anders (1791-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Anders (1797-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Anders (1832-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Anders (1834-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Anders (1872-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Arvid (1782-1814) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Benjamin (1758-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Carl (1745?-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Carl Gustaf (1766-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Daniel () Ansedel Ansedel
Persson, Daniel (1783-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Eric (1683?-1757) Ansedel Ansedel
Persson, Eric (1696-1780?) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Eric (1757-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Eric (1757-1826) Ansedel Ansedel
Persson, Eric (1764-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Eric (1810-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Eric (1826-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Eric Göran (1832-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Erik () Ansedel
Persson, Erik (1663?-1740) Ansedel Ansedel
Persson, Erik (1716-1786) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Erik (1718-1805) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Erik (1771-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Erik (1850-1853) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Esbjörn () Ansedel Ansedel
Persson, Gudmund (-1724) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Gullik (1650?-1703) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Gullik (1820-1826) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Gustaf (1770-1844) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Göran () Ansedel Ansedel
Persson, Göran (1717-1788) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Göran (1774-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Göran (1819-1819) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Hans (1727-1816) Ansedel Ansedel
Persson, Hans (1750-1830) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Hans (1766-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Hans (1772-1846) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Ida Maria (Maja) (1901-1941) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Isak (1779-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Jacob (1840-) Ansedel Ansedel
Persson, Johan () Ansedel Ansedel
Persson, Johan () Ansedel Ansedel
Persson, Johan () Ansedel Ansedel
Persson, Johan (1717-1761) Ansedel Ansedel
Persson, Johan (1727?-1809) Ansedel Ansedel
Persson, Johan (1755-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Johan (1777-1779) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Johan (1781-1843) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Johannes (1780-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Jon () Ansedel Ansedel
Persson, Jon () Ansedel Ansedel
Persson, Jon (1640?-) Ansedel Ansedel
Persson, Jon (1660?-) Ansedel Ansedel
Persson, Jon (1697-1775) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Jon (1713-1789) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Jon (1756-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Jon (-1773) Ansedel
Persson, Jon (1779-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Jonas () Ansedel Ansedel
Persson, Jonas (1695-1770) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Jonas (1753-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Jonas (1761-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Jonas (1763-1829) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Jonas (1763-1838) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Jonas (1772-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Jonas (1774-1774) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Jonas (1780-1783) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Jonas (1781-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Jonas (1784-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Jonas (1822-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Jonas (1823-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Jonas (1836-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Jöns (1725-1808) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Klemens (1767-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Lambert (-1768) Ansedel Ansedel
Persson, Lars () Ansedel Ansedel
Persson, Lars (1711-1777) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Lars (1738-1808) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Lars (1763-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Lars (1768-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Lars (1769-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Lars (1774-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Lars (1774-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Lars (1829-1830) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Matthias () Ansedel Ansedel
Persson, Måns () Ansedel Ansedel
Persson, Måns (1734?-1799) Ansedel Ansedel
Persson, Måns (1776-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Mårten (-1742) Ansedel Ansedel
Persson, Mårten (1823-1823) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Nils () Ansedel Ansedel
Persson, Nils (1683-) Ansedel Ansedel
Persson, Nils (1703-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Nils (1743-1779) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Nils (1746-1798) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Nils (1761-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Nils (1766-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Nils (1778-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Nils (1788-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Nils (1820-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Olof () Ansedel Ansedel
Persson, Olof () Ansedel
Persson, Olof () Ansedel Ansedel
Persson, Olof () Ansedel Ansedel
Persson, Olof () Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Olof (1635?-) Ansedel Ansedel
Persson, Olof (1670?-1749) Ansedel Ansedel
Persson, Olof (1680?-1756) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Olof (1694?-1766) Ansedel Ansedel
Persson, Olof (1729-1802) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Olof (-1736) Ansedel Ansedel
Persson, Olof (1756-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Olof (1768-1842) Ansedel Ansedel
Persson, Olof (1774-1862) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Olof (1793-1795) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Olof (1796-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Olof (1796-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Olof (1827-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Olof (1843-1843) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Peder (1707-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Pehr (1743-1791) Ansedel Ansedel
Persson, Pehr (1788-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Pehr (1799-1884) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Pehr (1825-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Pehr (1826-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Per () Ansedel Ansedel
Persson, Per () Ansedel Ansedel
Persson, Per () Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Per (1708-) Ansedel Ansedel
Persson, Per (1711-1791) Ansedel Ansedel
Persson, Per (-1715) Ansedel Ansedel
Persson, Per (1723-1800) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Per (1740-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Per (1747-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Per (1758-1759) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Per (1767-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Per (1768-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Per (1777-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Per (1802-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Per (1803-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Per (1811-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Per (1823-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Per (1862-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Per Erik (1845-1845) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Per Olof (1848-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Peter () Ansedel Ansedel
Persson, Peter (1794-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Peter (1837-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Petrus (1768-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Petter (1778-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Petter (1806-1878) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Pål () Ansedel Ansedel
Persson, Pål (1732?-1708) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Pål (-1742) Ansedel Ansedel
Persson, Pål (1762-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Samuel (1754-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Sune () Ansedel Ansedel
Persson, Sven (1751-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Sven (1767-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Sven (1778-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Sven (1787-1855) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Sven (1789-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Sven (1793-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Sven (1793-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Sven (1831-) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Tomas (1666-1740) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Petersdotter, Anna (1800-) Ansedel Ansedel Ansedel
Petersdotter, Anna Greta (1783?-1817) Ansedel Ansedel
Petersdotter, Anna Greta (1812-) Ansedel Ansedel Ansedel
Petersdotter, Anna Lisa (1828-) Ansedel Ansedel Ansedel
Petersdotter, Catharina (1795-) Ansedel Ansedel Ansedel
Petersdotter, Christina (1804-) Ansedel Ansedel Ansedel
Petersdotter, Eva Lena (1832-) Ansedel Ansedel Ansedel
Petersdotter, Hedvig (1777-) Ansedel Ansedel Ansedel
Petersdotter, Hilda Sofia (1839-) Ansedel Ansedel Ansedel
Petersdotter, Johanna (1824-) Ansedel Ansedel Ansedel
Petersdotter, Laurentia (1805-1868) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Petersdotter, Lena (1790-1853) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Petersdotter, Maja Lisa (1774-) Ansedel Ansedel
Petersdotter, Maja Stina (1825-1877) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Petersdotter, Maria () Ansedel Ansedel
Petersdotter, Maria (1791-) Ansedel Ansedel Ansedel
Petersdotter, Märta Helena (1811-1811) Ansedel Ansedel Ansedel
Petersdotter, Märtha (1755-) Ansedel Ansedel
Petersdotter, Sophia (1789-) Ansedel Ansedel Ansedel
Petersdotter, Stina Catharina (1826-) Ansedel Ansedel Ansedel
Petersdotter, Ulrica (1804-) Ansedel Ansedel Ansedel
Petersdotter, Wendela (-1713) Ansedel Ansedel
Petersson, Anders (1803-) Ansedel Ansedel Ansedel
Petersson, Anders (1808-) Ansedel Ansedel Ansedel
Petersson, Carl (1805-) Ansedel Ansedel Ansedel
Petersson, Isac (1808-) Ansedel Ansedel Ansedel
Petersson, Isak (1791-) Ansedel Ansedel Ansedel
Petersson, Johan (1781-) Ansedel Ansedel Ansedel
Petersson, Johan (1794-) Ansedel Ansedel Ansedel
Petersson, Johannes (1796-) Ansedel Ansedel Ansedel
Petersson, Jonas (1787-1872) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Petersson, Jonas Magnus (1801-1863) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Petersson, Nicolaus (1786-) Ansedel Ansedel Ansedel
Petersson, Pehr (1796-) Ansedel Ansedel Ansedel
Petersson, Peter (1795-) Ansedel Ansedel Ansedel
Petersson, Petter Hampus Alfred (1836-1896) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Petersson, Sven (1799-) Ansedel Ansedel Ansedel
Petersson, Sven (1801-1808) Ansedel Ansedel Ansedel
Petersson, Wulf (1798-) Ansedel Ansedel Ansedel
Pettersdotter Hultenius, Annica (1763-) Ansedel Ansedel Ansedel
Pettersdotter Hultenius, Catharina (1765-) Ansedel Ansedel Ansedel
Pettersdotter Hultenius, Christina (1774-) Ansedel Ansedel Ansedel
Pettersdotter Hultenius, Maja (1780-) Ansedel Ansedel Ansedel
Pettersdotter, Amanda Christina (1875-) Ansedel Ansedel Ansedel
Pettersdotter, Hilda Maria (1873-1873) Ansedel Ansedel Ansedel
Pettersson Hultenius, Petter (1777-) Ansedel Ansedel Ansedel
Pettersson Hultenius, Salomon (1783-1834) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Pettersson Hultenius, Sven (1768-) Ansedel Ansedel Ansedel
Pettersson Hultenius, Sven (1771-) Ansedel Ansedel Ansedel
Pettersson, Anders Magnus (1846-) Ansedel Ansedel Ansedel
Pettersson, Anders Mathias (1871-1871) Ansedel Ansedel Ansedel
Pettersson, Anna Ester (1881-1948) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Pettersson, August Martin (1874-1874) Ansedel Ansedel Ansedel
Pettersson, Gustaf (1834-1916) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Pettersson, Johan Alfred (1871-1871) Ansedel Ansedel Ansedel
Pettersson, Johannes (1819-) Ansedel Ansedel Ansedel
Pettersson, Johannes August (1843-) Ansedel Ansedel Ansedel
Pijlträä, Anna Maria (1666-1731) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Pijlträä, Lars () Ansedel Ansedel
Pålsdotter, Brita (1708-1774?) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Pålsdotter, Elisabeth () Ansedel Ansedel Ansedel
Pålsdotter, Gertrud (1705?-1766?) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Pålsdotter, Gunilla (1776-) Ansedel Ansedel Ansedel
Pålsdotter, Ingrid (1663?-1718) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Pålsdotter, Justina (1695-1771) Ansedel Ansedel Ansedel
Pålsdotter, Karin (1759-) Ansedel Ansedel
Pålsdotter, Karin (1771-1829) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Pålsdotter, Katarina (1830-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Pålsdotter, Kerstin () Ansedel Ansedel
Pålsdotter, Kerstin (1680?-1743) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Pålsdotter, Magdalena (1843-) Ansedel Ansedel Ansedel
Pålsdotter, Margeta (1759-) Ansedel Ansedel Ansedel
Pålsdotter, Margeta (-1809) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Pålsdotter, Wendela (1762-1838) Ansedel Ansedel Ansedel
Pålsson, Anders (1787-) Ansedel Ansedel Ansedel
Pålsson, Anders (1845-) Ansedel Ansedel Ansedel
Pålsson, Daniel (1703-1778) Ansedel Ansedel
Pålsson, Daniel (1758-1758) Ansedel Ansedel Ansedel
Pålsson, Daniel (1765-) Ansedel Ansedel Ansedel
Pålsson, Daniel (1841-) Ansedel Ansedel Ansedel
Pålsson, Eric (1835-) Ansedel Ansedel Ansedel
Pålsson, Erik (1729-1800) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Pålsson, Hans () Ansedel Ansedel
Pålsson, Jon () Ansedel Ansedel
Pålsson, Jon (1727-1810) Ansedel Ansedel
Pålsson, Måns () Ansedel Ansedel
Pålsson, Olof (1680?-1735) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Pålsson, Per (1832-) Ansedel Ansedel Ansedel
Pålsson, Pål (1801-1878) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Pålsson, Pål (1828-) Ansedel Ansedel Ansedel
Pålsson, Thomas () Ansedel Ansedel
Pålsson, Tomas () Ansedel Ansedel
Pärsdotter, Karin (1710-) Ansedel Ansedel Ansedel

- A B - B C - D E - E F - G H - H I - J K - L M - M N - N O - O P - P Q - S T - Å Ö - Ö

Framställd av DISGEN version 8.1d 2011-03-13